Overzicht

Deel dit artikel

20.01.2021

Istema houdt grootste chocolademagazijn ter wereld energieneutraal

Een van de meest in het oog springende aspecten van Barry Callebauts grootste chocolademagazijn ter wereld, is het feit dat het hele gebouw zonder fossiele brandstof draaiende zal worden gehouden. “We hebben het volledige energiegebruik vooraf nauwkeurig ingeschat, om het met hernieuwbare energie te kunnen compenseren.”

Om op een gebouw van deze omvang het label ‘energieneutraal’ te kunnen kleven, is heel wat studiewerk vereist. Het Gentse Istema, een gespecialiseerd ingenieurs- en studiebureau voor technieken en energie in gebouwen, nam die job voor haar rekening. Het studiebureau optimaliseert de regeling van de installatie via een uitgebreid controlesysteem dat de ecologische voetafdruk van het gebouw zo klein mogelijk zal houden.

“Duurzame nieuwbouwprojecten ontwerpen en het verduurzamen van bestaande gebouwen is onze missie en specialisatie”, vertelt gedelegeerd bestuurder Piet Delagaye. “Ons doel is om de CO2-uitstoot van de projecten waaraan we meewerken te beperken en een duurzaam, energiebesparend model te ontwerpen.”

Totale transparantie

De eerste stap in dit traject was de analyse van de klantenwensen en de keuze voor een duurzame oplossing met warmtepompen. Daarvoor werkte Istema nauw samen met de verschillende partners van het bouwproject, zoals AAVO Architecten, aannemer Alheembouw, Willy Naessens Industriebouw en natuurlijk de klant WDP. “Overleg en totale transparantie zijn cruciaal in een project als dit. Dankzij het BIM 3D-model behielden we met alle betrokkenen probleemloos het overzicht”, legt Piet uit.

“De rol van Istema bestaat erin om advies te geven over isolatie van het gebouw en om de technische installaties zodanig efficiënt te ontwerpen, dat het totale verbruik minimaal is. Uiteraard moeten we voldoen aan de energieprestatie-eisen volgens de EPB-regelgeving. We kozen voor een concept zonder fossiele brandstoffen zoals gas, maar wel een energieneutraal model waarmee we een BREEAM Outstanding certificaat kunnen behalen.”

Energie uit de bodem en de lucht

Waar komt de hernieuwbare energie om die neutraliteit te bekomen dan precies vandaan? Op de site zijn warmtepompen geplaatst die energie halen uit de grond, via een zogenaamd BEO-veld, en uit de lucht.

Verder wordt het volledige dak van de hoog- en laagbouw volgelegd met moderne PV-panelen met de hoogste efficiëntie in de markt. Die wekken in de zomer meer energie op dan er wordt verbruikt, maar dat wordt in de wintermaanden dan weer gecompenseerd. Over het hele jaar genomen, wordt evenveel energie verbruikt als er geproduceerd wordt.

“Sensoren in de magazijnen houden nauwgezet de temperatuur in het oog en sturen de installatie. Verder zal voortdurend gemeten worden hoeveel energie er verbruikt wordt. Zo kunnen we het verbruik bijsturen en optimaliseren, en dat per warmtepomp, per luchtgroep of deel van het gebouw. Ook trends in verbruik zullen we moeiteloos kunnen voorspellen. Momenteel zitten we in de installatiefase, binnenkort gaan we over tot een uitgebreide testfase.”

“De grote schaal maakt van het Barry Callebaut magazijn een buitengewoon project voor Istema”, besluit Piet. “Maar dat maakt de uitdaging om fossiele brandstoffen te weren en energieneutraal te zijn nog mooier.


JOH 3915
JOH 3911
IMG 5181
Afbeelding 3
Afbeelding 1
Overzicht

Deel dit artikel