BREEAM Outstanding

WDP en Barry Callebaut gaan met dit nieuwe Global Distribution Centre voor BREEAM Outstanding, de hoogste score!

Outstanding certificaat

BREEAM is een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk waarbij een gebouw/site aan strenge duurzaamheidseisen getoetst wordt rond specifieke thema’s zoals energie, gezondheid, ecologie, materialen, afval, water, transport, vervuiling en management. Hierbij kunnen 5 verschillende certificatieniveaus behaald worden: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.

Met dit nieuwe Global Distribution Centre voor Callebaut, gaan WDP en Barry Callebaut voor de hoogste score, namelijk Outstanding. Het zal het eerste logistieke gebouw van meer dan 50.000 m² zijn met dit certificaat in België.

Om deze duurzaamheidsdoelstelling te behalen, wordt op verschillende aspecten ingezet. SuReal staat in voor het opvolgen van deze doelstellingen en het begeleiden van de projectmanagers van de verschillende betrokken partijen.

Sustainability and wellbeing, not just on paper.

Koen Baele, Projectmanager WDP

Een eerste belangrijk aspect is de ‘Fossil Free’ en energieneutrale natuur van de gebouwen. Hiervoor werd in eerste instantie ingezet op een zo zuinig mogelijke site (sterk geïsoleerde en luchtdichte gebouwen, ledverlichting, energiezuinige verwarming en koelinstallaties, gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen, energiezuinige apparatuur…). Om de resterende energievraag te dekken, wordt er gebruik gemaakt van een BEO-veld waarmee warmte en koude uit de bodem gehaald wordt. Daarnaast zijn de daken van de hoogbouw en laagbouw voorzien van zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse energieproductie van 3.950 MWh. Ook voor auto- en vrachtverkeer worden laadpalen voorzien met uitbreidingsmogelijkheden zodat al het vervoer op termijn elektrisch kan zijn.

Een volgend aspect is het landschap, waarvoor een ecoloog werd aangesteld. Al het water wordt zo lang mogelijk op de site geïnfiltreerd, gerecupereerd en gebufferd. Hierbij worden verschillende infiltratiebekkens gecreëerd en een mix aan streekeigen vegetatie voorzien om de lokale fauna en flora op te waarderen met de dagvlinder als ambassadeursoort. Door hun aanwezigheid brengen zij ook tal van andere insecten en dierensoorten mee.

Om deze reden worden er ook nestkasten en vleermuizenkasten voorzien in bomen en tegen de gevels, alsook insectenhotels. Als buitenverlichting wordt energiezuinige en vleermuisvriendelijke verlichting gekozen die werkt door middel van bewegingssensoren. Zo ondervinden fauna en flora zo min mogelijk hinder van de verlichting.

Een derde aspect is het comfort en welzijn op het werk. Van bij het ontwerp van het project werden verschillende daglichtstudies en thermische comfortstudies via gedetailleerde simulatiemodellen uitgevoerd om het ontwerp te optimaliseren. Ook de impact van het geproduceerde geluid van de activiteiten op de omgeving en het akoestisch comfort van de werknemers werden door middel van een uitgebreide akoestische studie en een 3D-computermodel onderzocht en waar nodig bijgestuurd. Door deze inspanningen kan het toekomstig geluid van de activiteiten op de site beperkt worden tot 45 dB(a).

Bekijk veel gestelde vragen over het project

Veelgestelde vragen